Stichting Dorpsplatform Rijnoevers officieel opgericht

ingevoerd op 15-09-2015

Op 15 september 2015 is de oprichtingsakte voor Rijnoevers bij Westdam Notarissen te Woerden officieel getekend in het bijzijn van de bestuursleden. In de akte lezen we het volgende:

 

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van de onderlinge verstandhouding van de buurtbewoners en het indien door meerdere personen gewenst – vertegenwoordigen van de buurtbewoners naar officiële instanties, alsmede het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid van de gebieden Rietveld en Barwoutswaarder te Woerden.

De stichting tracht dit doel te bereiken ondermeer door:

- het organiseren van bijeenkomsten en het informeren van de buurtbewoners over de gang van zaken middels een rondschrijven

- en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

 

Dorpsplatform Rijnoevers is hiermee een feit. Proficiat !

 

pen pen