Rijnoevers en gemeente in overleg omtrent verkeersproblematiek Barwoutswaarder

ingevoerd op 01-10-2015

Dat het in samenspraak aanpakken van problemen werkt, is duidelijk gebleken voor de bewoners van het middelste gedeelte van Barwoutswaarder.

Tijdens de gesprekken met bewoners van Barwoutswaarder ten tijde van de discussie rond de beruchte Gildenbrug, kwam weer eens duidelijk naar voren dat er grote ergernis bestaat over de verkeerssituatie in Barwoutswaarder. Deze ergernis bestaat al vele jaren. Zo ondervindt het middelste stuk (tussen Kuipersweg en Gildenweg) van deze straat veel hinder van te hard rijdend verkeer, verkeer dat tegen de eenrichtingsweg in rijdt en vrachtwagens die het vrachtwagenverbod negeren. De inrichting en verouderde staat van de weg draagt daar op negatieve wijze aan bij. Naast onveilige verkeerssituaties en ergernis bij bewoners  is hierdoor schade aan enkele auto’s, huizen en leidingen ontstaan.

Via Platform Rijnoevers hebben alle bewoners van dit stuk Barwoutswaarder hun inbreng over deze situatie kunnen geven. Hieruit bleek het afsluiten van dit gedeelte van Barwoutswaarder een zeer groot draagvlak te hebben onder de betrokken bewoners.

Het platform is op dit moment in overleg met de gemeente om zo snel mogelijk een zo passend en gewenst mogelijke oplossing te realiseren die door bewoners gedragen wordt en de situatie voor hen zal verbeteren.

barwoutswaarder barwoutswaarder