Burgemeesterswoning Rietveld wordt opgeknapt en daarna verkocht

ingevoerd op 27-10-2015

Restauratie

Gemeente Woerden en Stichting Stadsherstel hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning Rietveld 25/25a aan de stichting. Wethouder Martin Schreurs (namens de gemeente Woerden) en voorzitter Marjolein Verburg (Stichting Stadsherstel) hebben op donderdag 8 oktober hun handtekening gezet onder de koopovereenkomst. De stichting wil het historische pand in oude luister herstellen en vervolgens verkopen.

 

Verkoop

Na de restauratie zal de woning - op een kavel van circa 600 m2 - worden verkocht. Uijtewaal Bouw tekent voor de verbouwing waarbij o.a. een stalen buisfundering onder de woning wordt aangebracht evenals de nodige isolatie. Ook komt de originele serre weer terug. De indeling binnen kan door de koper zelf worden bepaald.

Indicatie verkoopprijs: Euro 575.000 von - Belangstellenden kunnen zich melden bij Gevaert Makelaardij

 

Voorgeschiedenis

De voormalige burgemeesterswoning van de gemeente Rietveld, Waarder en Barwoutswaarder is sinds de gemeentelijke herindeling van 1964 eigendom van de gemeente Woerden. Het pand wordt per februari 2014 niet meer verhuurd, wel is er tijdelijk beheer. De gemeente heeft het pand in eigendom gehouden in verband met de toen geplande aanleg van de westelijke randweg, waardoor de woning gesloopt zou moeten worden. Inmiddels is duidelijk dat zelfs als deze weg er zou komen, het meest voor de hand liggende tracé niet het perceel Rietveld 25/25a doorsnijdt. Aangezien het volgens het coalitieakkoord geen gemeentelijke kerntaak is om panden zonder strategische functie in eigendom te hebben, is daarop besloten het pand aan te bieden aan de Stichting Stadsherstel. Zij willen dit gemeentelijke monument, dat in een slechte staat verkeert, weer in de oude staat terugbrengen en verkopen. 

”Voor Stadsherstel is Rietveld 25 een bijzondere uitdaging”, zegt voorzitter Marjolein Verburg. ”Er moet heel veel gebeuren om enerzijds het huis te restaureren en anderzijds ook te voldoen aan de (bouwkundige) eisen van deze tijd.”
 

Historie
Nadat het huis in 1852 was gebouwd, is het tot 1947 eigendom geweest van verschillende steenfabrikanten. In 1947 is het pand verkocht aan de gemeenten Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld om te verhuren als ambtswoning voor de burgemeester van die gemeenten. Alleen burgemeester H.H.C. Vos heeft er van 1948 tot 1952 gewoond. Daarna werd het pand verhuurd en als twee woningen geschikt gemaakt. Na de gemeentelijke herindeling van 1964 is het pand eigendom geworden van de gemeente Woerden.

burgemeesterswoning burgemeesterswoning