Opkomst bewonersavond boven verwachting

ingevoerd op 05-12-2015

Op 2 december vond de eerste bewonersavond plaats sinds de oprichting van dorpsplatform Rijnoevers. De opkomst oversteeg alle verwachtingen: ruim 100 personen waren aanwezig in het tuincafé van de Bosrand. Rietvelders en Barwoudianen maar ook gemeentelijke vertegenwoordigers, wijkagenten en enkele politieke partijen.

Na een warm welkom door voorzitter Claire van der Kraats werd het bestuur voorgesteld. Vervolgens nam wijkagent John de Ruig het woord en informeerde de aanwezigen over een speciale What’s app applicatie die een rol kan spelen bij het veiliger maken van de buurt. Meer informatie vindt u in de presentatie onder het tabblad ‘Documenten. Bent u veel thuis en geïnteresseerd om één van de beheerders te worden, meldt u dan aan via info@dorpsplatformrijnoevers.nl

Wethouder Margot Stolk benadrukte het belang van buurtgerichte samenwerking; onderling én met de gemeente. Aansluitend werd door Ton Kromwijk ingegaan op de acties die in gang gezet zijn sinds de eerste bijeenkomst van 18 mei. Denk hierbij aan vrachtverkeer op Barwoutswaarder, de ontsluiting van het industrieterrein Nieuwerbrug en het asfalteren van Rietveld.  Ook zijn de plannen voor 2016 gepresenteerd: een schoonmaakactie van het Jaagpad, het monitoren van de verkeerssituatie op Rietveld en Barwoutswaarder én het organiseren van een sociale buurtactiviteit.

Voor de periodieke nieuwsvoorziening zal gewerkt gaan worden met een periodieke nieuwsbrief die per e-mail verzonden wordt. In deze nieuwsbrief is niet alleen aandacht voor actuele problematiek en thema’s, maar ook voor de historie van de buurt en sociale aspecten. Hoofredacteur Hermine Brühl zoekt buurtgenoten die hieraan mee willen werken, dus meldt u aan via info@dorpsplatformrijnoevers.nl

Aan het einde werd de begroting kort gepresenteerd en was er ruimte voor vragen.

Het bestuur kijkt terug op een succesvolle avond. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u terug onder het kopje Documenten.

presentatie presentatie