Kerststerren als blijk van aandacht voor elkaar

ingevoerd op 24-12-2016

Doel van een dorpsplatform is gezamenlijk communiceren richting gemeente. Maar een minstens even zo belangrijk doel is saamhorigheid en aandacht voor elkaar. In dat kader ontvingen circa 40 bewoners van Barwoutswaarder en Rietveld de afgelopen week een kerstster namens Rijnoevers. Diegenen die een kerstster kregen, waren daarvoor genomineerd door buurtbewoners. Afgaande op de blije en verraste reacties kunnen we deze actie zeer geslaagd noemen.

Kerstster_123149878 Kerstster_123149878