Uitnodiging: Maatschappelijk debat 23 november: Woerden klimaatneutraal in 2030

ingevoerd op 01-11-2016

Het klimaat verandert. De effecten van klimaatverandering zijn ook in Woerden waarneembaar. De gemeente organiseert daarom debatten over duurzaamheidsthema’s bijvoorbeeld toenemende wateroverlast, de vraag naar olie- en gaswinning onder Woerden en bodemdaling.

We beginnen met een debat over Klimaatneutraal Woerden 2030. Het vraagstuk van energie houdt veel bewoners, ondernemers en organisaties bezig. Energie opwekken en besparen kun je zelf doen, maar het kan ook samen met buren, bedrijven en overheden. We stellen voor om dit gezamenlijk op te pakken omdat inzetten op duurzame energievormen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de Nederlandse en Woerdense economie. Het verbetert het concurrentievermogen van de bedrijven en vergroot het woonklimaat en gemak van inwoners van de gemeente Woerden. Zo geven we gezamenlijk richting aan een toekomst zonder het gebruik van olie en gas.

14 jaar lijkt ver weg, maar dat is het niet. Klimaatneutraal in 2030 (dit betekent geen CO²-uitstoot in 2030) is een stevige ambitie die de gemeente samen wil oppakken met partijen uit de Woerdense samenleving. Het maatschappelijk debat van 23 november dient als verkenning om in het komend halfjaar te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de komende 14 jaar.

Maatschappelijk debat Klimaatneutraal

Op woensdagavond 23 november 2016 zijn bewoners, ondernemers, belanghebbenden, raadsleden en de gemeentelijke organisatie van harte welkom in de raadzaal van het stadhuis om hun perspectief op de toekomst te delen. We voeren dit open gesprek aan de hand van de volgende vragen:

- Waarom verduurzamen?

- Hoe ziet Woerden er in 2030 uit?

- Waar komt in de toekomst onze energie vandaan?

- Wat is de relatie van het duurzame energieplan met olie en gaswinning onder Woerden?

- Wat kunt u zelf bijdragen aan de energietransitie?

- Wat is daarvoor nodig?

 

Programma

19.15 uur                     Inloop

19.30 uur                     Welkomstwoord door wethouder Tymon de Weger

19.35 uur                     Inspirerend verhaal over ‘Waarom klimaatneutraal?’    

20.00 uur                     Kansen op technisch vlak nu en in de nabije toekomst

20.25 uur                     Een innovatieve Woerdense bewoner vertelt over zijn energieaanpak

20.35 uur                     Pauze                         

20.50 uur                     Debat: vragen uit de zaal worden voorgelegd aan het panel

21.50 uur                     Samenvatting en vervolgproces

22.00 uur                      Afsluiting

 

Locatie

Het debat vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis Blekerijlaan 14 Woerden.

 

Aanmelden

Bent u er graag bij? Meld u dan aan via een e-mail aan duurzaam@woerden.nl (mailto:duurzaam@woerden.nl)

 

Voel u vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden!

gemeente woerden gemeente woerden