Nieuwe bestrating Jaagpad

ingevoerd op 01-07-2017

Tijdens een in het voorjaar door de gemeente uitgevoerde buurtschouw in aanwezigheid van het bestuur van Rijnoevers, is geconstateerd dat het jaagpad op een aantal plekken onderhoud nodig heeft. Dit om de veiligheid van fietsers te vergroten.

Onlangs is een deel van het jaagpad vernieuwd en ligt het er weer strak bij. Een resultaat van de inzet van Rijnoevers dat aansluit bij onze doelstelling: ”Een veilig en leefbaar Rietveld en Barwoutswaarder”. 

jaagpad jaagpad