Buurtbewoners present op raadsvergadering 4 april

ingevoerd op 03-05-2019

Op de raadvergadering van 4 april stond de startnotitie Westelijke Ontsluiting Woerden op de agenda. Dit agendapunt raakt een groot deel van onze buurtbewoners; het gaat immers om ’de brug’. Op de publieke tribune was Rijnoevers dan ook goed vertegenwoordigd. Dat was fijn voor twee bewoners die inspraken. 

Fred van der Worp, eigenaar van Kop en Hagen, verzocht de Raad haar gezonde verstand te gebruiken. Hij beargumenteerde dat een lokale brug – dus zowel de voorkeursvariant Gildebrug als de Oostelijke Zuiveringsbrug - geen toegevoegde waarde heeft. En dat er geen kostbaar onderzoek nodig is om vast te stellen dat inpasbaarheid vrijwel onmogelijk is. Doordat de brug niet anticipeert op de toekomstvisie van Woerden-West is het ook geen duurzame oplossing. Hij riep de Raad op niet akkoord te gaan met de startnotitie en het College de opdracht te geven een alternatief mee te nemen.

Frank Kalshoven, eigenaar van Rietveld 13, wees in een persoonlijk toespraak op het historische belang van het Limes gebied en drong aan op het instand houden van een leefbare omgeving, industrieel erfgoed, biodiversiteit en monumentale bomen en gebouwen. Zijn afsluiting:

”Iemand die trots is op zijn stad wil niet zomaar een lijntje op de plattegrond van Woerden maar eist een doorrekend en doordacht plan zonder de historische context van de stad geweld aan te doen, zodat we met zijn allen trots kunnen blijven op Woerden, een stad met een leesbare en rijke historie ook buiten de singels! Soms vergt het meer moed om iets niet te doen dan om hetzelfde wel te doen.”

Burgerparticipatie was iets dat beide sprekers benadrukten. Neem mensen hierin serieus.

Na een lang debat werd het de startnotitie vastgesteld waarmee ook het voorbereidingskrediet van Euro 580.000 direct beschikbaar kwam voor de tracé uitwerking.

Meer informatie: 
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/04-april/20:00

IMG_6543 (1) IMG_6543 (1)
IMG_6539 IMG_6539
IMG_6554 (1) IMG_6554 (1)
IMG_6542 (1) IMG_6542 (1)