Rijnoevers overlegt met de gemeente Woerden

Op 11 oktober heeft het bestuur van Rijnoevers uitgebreid gesproken met de gemeente Woerden, vertegenwoordigd door wethouder Arjan Noorthoek en Mellanie Dolleman.

Op de agenda stonden diverse punten zoals: verlichting en onderhoud Jaagpad aan Barwoutswaarder, onderhoud groen en fietspad Rietveld, de ontwikkelingen rondom de Rembrandtbrug, duurzaamheidsplannen voor de polder Barwoutswaarder, de ontsluiting van het industriepark Nieuwerbrug en de voortgang van de aanleg van glasvezel.

Video van de bijeenkomst (https://youtu.be/v4IA4EeOKAM)

Het verslag van deze meeting is te vinden op de Documentenpagina van deze site.

gemeente woerden gemeente woerden