In liefdevolle herinnering: Albert Kromwijk

1 september 1957 - 8 december 2021

Op 8 december is Albert Kromwijk - wonende op Barwoutswaarder - plotseling overleden. Zijn familie heeft onderstaande dankkaart opgesteld.

Een Glimlach
Een glimlach kost niets, maar doet veel.
Hij verrijkt degenen die hem ontvangen
zonder te verarmen wie hem geven.
Het duurt niet langer dan een ogenblik,
maar de herinnering eraan is soms eeuwig.
Niemand is zo rijk dat hij eraan voorbij kan gaan,
niemand is zo arm dat hij hem niet verdient.
Een glimlach schept huiselijk geluk
en is het waarneembare teken van vriendschap.
Een glimlach geeft rust aan hen die vermoeid zijn
en geeft moed aan de ontmoedigden.
Een glimlach kan niet worden gekocht,
geleend of gestolen,
want hij heeft geen prijs en hij verdwijnt op
het moment dat hij wordt gegeven.
En als u eens iemand ontmoet die zegt
geen glimlach te hebben,
wees dan grootmoedig en geef hem de uwe.
Want niemand heeft meer behoefte aan een glimlach
dan wie hem niet aan anderen kan geven.

Dit gedicht heeft jaren bij Albert op kantoor
boven zijn bureau gehangen

 

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de overweldigende belangstelling bij het overlijden
van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa

Albert Kromwijk

De vele bloemen, kaarten en brieven met
mooie lieve woorden en uw aanwezigheid
hebben diepe indruk op ons gemaakt.
Het is voor ons een grote troost te weten
hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.

Grea Kromwijk - Looman
Jos
Martijn en Nicole
Carolien en Wytse
   Judith
   Niels
   Sanne

 

Albert-Kromwijk-website Albert-Kromwijk-website